Rikollisuus sosiaalisena ongelmana

Saatesanat    Tämän oheisen esityksen, ”Rikollisuus sosiaalisena ongelmana”, olen aikoinani tehnyt Tampereen yliopistossa sosiaalityön pätevöitymiskoulutuksen opintojeni eräänä opinnäytetyönä vuonna 1985.  Se liittyi koulutuksen osioon, jossa käsiteltiin sosiaalisia ongelmia.  Valitsin itselleni aiheen, joka oli lähellä silloista työtäni Kriminaalihuollon Tampereen työleirillä.    Ajan hammas on osaksi purrut tekstiä,  mutta enimmäkseen se kuvaa tilannetta tänäkin päivänä.  Toivon, että […]