Tulosorientoitumista vai aitoa hoivaa?

Iltalehti tiesi kertoa, että Esperi Caren uudeksi pomoksi on valittu 52-vuotias Heini Pirttijärvi.  Lehden mukaan hän on ”tulosorientoitunut ja bisnesmielinen”. Koulutukseltaan Pirttijärvi on  kauppatieteiden maisteri.  Hän työskenteli vuodesta 1993 lähtien Stockmannin palveluksessa mm. Tapiolan tavaratalon johtajana ja myyntijohtajana Helsingin keskustan tavaratalossa. Nyt tässä hänen uudessa toimessaan tavara on talossa aivan toisenlaista, mutta kuten havaittu on hyvin rahaa lypsävää.

 

Entisenä sosiaalityöntekijänä arvelin, että tallaisella koulutuspohjalla ja työhistorialla saattaa olla paljonkin vaikutusta siihen, miten ihminen ymmärtää työn varsinaisen sisällön ja toiminnan yhteiskunnallisen tarkoituksen.  Ehkäpä tällä asialla oli jo aikaisemmin merkitystä Esperi Caren skandaalissa?  Tällaisessa asetelmassahan juuri kärjistyy sosiaali- ja terveystoimen yksityisen voitontavoittelun ongelma.  Miten yhdistetään tuli ja vesi?  Onko toiminnan pääpaino turvan ja hyvinvoinnin tuottamisessa vai voiton maksimoinnissa?

 

Päätin vilkaista minkälaisia asetelmia alalla toimivien suurten firmojen johtamisessa ja hallinnossa löytyy.  Niinpä tein pienen ekskursion alan suurimpien voitontavoittelijoiden johtoeliittiin.  Pikainen silmäys kertoo jotain, mutta tuskin koko totuutta. Tässä kuitenkin havaintojani:

 

Esperi Caren ja Mehiläisen hallituksessa istuu pääosin liike-elämässä eri yhteyksissä toimineita henkilöitä. Esperissä korostetummin. Mehiläisessä on Lähi-Lapiolan kaksi edustajaa, koska Lähi-Tapiola omistaa 20 % Mehiläisestä.

 

Noin lähtökohtaisesti voisi olettaa, että tuskin kukaan on aidosti kiinnostunut vanhuksista tai muista erityisryhmistä ja näiden ongelmistaan. He ovat pikemminkin business-ihmisiä ja yhteys em. toimintoihin on raha ja voiton maksimointi. Pääomasijoittajien edustajia löytyy kummankin hallituksesta.

 

Attendolla on selkeä operatiivinen hallitus. Kooltaan vain neljä henkilöä. Toimitusjohtaja on hallituksen puheenjohtaja ja perusammatiltaan lääkäri eli hänellä on ammatillinen yhteys toiminnan varsinaiseen substanssiin. Yksi hallituksen jäsen on pääomasijoittajan edustaja. Kaksi muuta ovat myös operatiivisen toiminnan johtajia ( henkilöstö- ja talous sekä lakiasiainjohtaja ).

 

Oheisen perusteella jokainen voi tehdä johtopäätöksensä siitä, mikä onkaan näiden firmojen toimivan johdon tärkein tehtävä ja lähellä sitä ns. sydäntä ( jos sellaista sanaa voidaan edes käyttää nyt paljastuneiden esimerkkitapausten yhteydessä ).  Itse jäin kuitenkin miettimään, mikä onkaan  kauppatieteiden maisteri Pirttijärven tapa orientoitua hänelle outoon tavaraan uudessa tehtävässään?  Etenkin kun on julkisuudessa näyttäytynyt ”tulosorientoituneena ja bisnesmielisenä”.

 

Reino Seppänen