Fragmentteja vankilasta vapautuneiden jälkihuollosta

  Viimeiset 30 työvuottani työskentelin vankilasta vapautuvien ja vapautuneiden parissa.  Sinä aikana vankien jälkihuolto koki maassamme todellisen katastrofin, kun valtakunnallisesti toimineen Kriminaalihuoltoyhdistyksen voimavarat kaapattiin rangaistujärjestelmää palvelemaan.  Kyseessä oli Suomen oloissa vertaansa vailla oleva teko, joka sensaatiomaisuudestaan  ja todelliseta skuuppi-luonteestaan huolimatta onnistuttiin saattamaan maaliin sen suurempaa kohua nostattamatta.  Ja miksi ei olisi, olivathan kyseessä rikoksiin syyllistyneet, […]

Puhe kriminaalihuoltotyö 130 vuotta juhlaseminaarissa

(Puhe on pidetty toisena henkilökunnan edustajan ominaisuudessa Säätytalossa 28.03. 2000 pidetyssä kriminaalihuoltotyön 130 vuotta juhlaseminaarissa.)   Kriminaalihuollon edessä olevat muutokset ovat herättäneet yhdistyksen työntekijöissä osin hämmennystä ja epävarmuutta. Tätä keskustelua voitaneen kuvata runoilija Yrjö Jylhän erään runon sanaoilla ”On mulla hautajaiset, sulia häät”. Riippuu varmaankin henkilöstä, mitä juhlaa hän nyt katsoo viettävänsä. Jostakin näkökulmasta häitään […]

Annammeko syrjäytyneen syrjäytyä?

Toimintakeskus mahdollistaa muutoksen   KHY.n Tampereen toiminta­keskus on erikoistunut rikok­sentekijöiden uusintarikollisuuden ja syrjäytymiskierteen katkaisuun. Lajissaan se on ainoa Suomessa. Toiminta­keskuksen tehtävänä on mah­dollistaa rikoksentekijöiden elämäntavan muutos. Tässä mielessä toimintakeskukseen tulijoille tarjotaan mahdolli­suus rakentaa tulevaisuuteen koulutuksellisia ja työllisty­miseen tähtääviä uria, kehittää arjen taitoja ja sosiaalisia valmiuksia sekä edetä yhteis­kunnan marginaalista itsenäi­seksi toimijaksi ns. normaa­lisuuden piirissä.   […]