Annammeko syrjäytyneen syrjäytyä?

Toimintakeskus mahdollistaa muutoksen   KHY.n Tampereen toiminta­keskus on erikoistunut rikok­sentekijöiden uusintarikollisuuden ja syrjäytymiskierteen katkaisuun. Lajissaan se on ainoa Suomessa. Toiminta­keskuksen tehtävänä on mah­dollistaa rikoksentekijöiden elämäntavan muutos. Tässä mielessä toimintakeskukseen tulijoille tarjotaan mahdolli­suus rakentaa tulevaisuuteen koulutuksellisia ja työllisty­miseen tähtääviä uria, kehittää arjen taitoja ja sosiaalisia valmiuksia sekä edetä yhteis­kunnan marginaalista itsenäi­seksi toimijaksi ns. normaa­lisuuden piirissä.   […]