Elias Lönnroth suomalainen nero

Elias Lönnrot lienee ollut merkittävin yksittäinen henkilö suomalaisen kansallistunteen ja siihen rakentuvan  identiteetin luojana.  Kalevalan kokoajana Elias Lönnrot nostettiin jo elinaikanaan kansakunnan idoliksi.  Kansakoululaitoksen synnyttyä Lönnrot oli Runebergin ja Snellmanin rinnalla niitä ensimmäisiä ”merkkihenkilöitä”, joiden kautta rakennettiin suuren rahvaan isänmaallisuutta.   Hän näyttää olleen tavalliselle kansalle muita läheisempi kansallissankari, koska oli juuriltaan rahvasta ja syntyjään suomenkielinen.  […]