Irti ytimennäivertäjistä!

Tervettä metsää ja sen puita vaivaa monenlaiset loiseläjät mm. kaarnakuoriainen nimeltään  kirjanpainaja (ips typographus) tai  ytimennäivertäjiin kuuluva pystynävertäjjä (tomicus piniperda).  Näyttää siltä, että kaikella elollisilla, myös organisaatioilla ja aatteilla on omat ytimennäivertäjänsä.  Niiden johdosta niin uskonnot kuin ideologiat näivettyvät, kuivuvat, muumioituvat ja muuttuvat viimekädessä jopa alkuperäisen tarkoituksensa vastaisiksi. Oivana esimerkkinä on kristillisen uskonnon organisaatiot esimerkkeinä […]