Myydäkkö mummo?

Vihreiden äänenkannattaja, Vihreä Lanka, vakuuttaa tämän päivän numeronsa pääkirjoituksessa Kollajan kestävän.  Lehti ilmaisee närkästyksensä suurten voimayhtiöiden aktiivisuudesta vihreille kiusallisten energiahankkeiden toteuttamiseksi.  Se antaa ymmärtää pääkirjoituksessan, että vesivoiman rakentaminen tulee olemaan puolueelle kynnyskysymys hallitukseen menossa.  ”Isoäitiä eli perustavia luonnonsuojeluarvoja, ei sentään myydä”, alleviivaa Vihreä Lanka.

”Ei sentään myydä!”  Kaikki muu onkin siis kaupan?  Jutussaan lehti viittaa Imatran voiman ja TVO:n viimeviikkoisiin ilmoituksiin YVA-menettelyjen käynnistämisestä kuudennen ydinvoimalan rakentamisesta.  YVA-menettelyhän siis tarkoittaa jonkin hankkeen ympäristövaikutusten arviointia.  Voimayhtiöiden ajoitus asiassa ei lehden mukaan ole sattuma.  Yhtiöt haluavat kyseisellä YVA-ilmoituksella painostaa hallitusneuvottelijoita.  Vihreät ilmeisesti kokevat yhtiöiden toiminnan kompastuskiven asettamiseksi heidän hallitustielleen.

Vihreän Langan pääkirjoitus luonnehtii Pohjolan Voiman toimintaa vielä härskimmäksi kuin kahden muun yhtiön pyrkimyksiä ydinvoiman lisärakentamiseksi.  Pohjolan Voima nimittäin julkisti Kollajan tekoaltaan YVA-menettelyn aloittamisen samalla hetkellä, kun hallitusneuvottelut alkoivat.  Yhtiö myös vaatii hallitusohjelmaan myönteisen lausunnon ottamista Kollajan altaan rakentamisesta.

Hämmennys vihreiden keskuudessa lisääntyy eteen nousevien uusien ongelmien johdosta.  Jo maailmoja syleilevä kanta kuudennesta ydinvoimalasta on repinyt puolueen rivejä.  Monen rivivihreän on ollut vaikea hyväksyä johdon hallituskipeyttä ja siihen liittyviä periaatteiden syömistä.  Vihreiden johtohan on vannonut julkisuudessa, ettei ydinvoima tule olemaan kynnyskysymys puolueen hallitushaluille.  Suurten voimayhtiöiden päänavaukset näyttääkin asettavan vihreät uudelleen temppelin harjalle: myydäkö isoäiti ja päästä hallitukseen vai pitäytyäkö periaatteissa ja jäädä oppositioon.

Vihreä Lanka joutuu happamesti toteamaan, että maaliskuisessa Suomen Luonto –lehdessä neljä puoluejohtajaa asettui lisäydinvoiman rakentamisen kannalle, mutta vain kaksi tukemaan Kollajan ja Vuotoksen altaiden rakentamista.  Vihreiden pahaksi onneksi nämä altaiden rakentamista tukevat sattuivat olemaan Matti Vanhanen ja Jyrki Katainen.  Pahansuopaisesti pääkirjoitus toteaa, että mummon myyntiin panon pohtiminen on edessä kahdella muullakin hallitukseen hinkuvalla puoluejohtajalla.  Kristillisten Päivi Räsänen ja ruotsalaisten Stefan Wallin vastustivat myös allashankkeita Suomen Luonnon maaliskuisessa kyselyssä.

Vihreät menevät hallitukseen, sehän on selvä.  Nähtäväksi jää tarkoittaako se myös mummon myyntiinpanoa.

Reino Seppänen           05.04. 2007