A.F. Tanner varhainen seksuaalivalistaja ja sosialisti

Kirkko ja sen kristillisyyden tulkinta säätelivät pitkään Suomessakin sitä mikä oli moraalisesti hyväksyttävää käyttäytymistä. Erityisesti kirkko, mutta myös oikeuslaitos ja sitä palvelevat viranomaiset vahtivat ja valvoivat käyttäytymis- ja moraalikoodiston noudattamista. Ajallisesti ja paikallisesti noissa tulkinnoissa oli suuria erojakin, mutta sukupuolielämän, etenkin naisten, kontrolli oli tuon valvonnan keskiössä. Lähtökohtana oli se, että sukupuolisen kanssakäymisen tuli rajoittua […]