Annammeko syrjäytyneen syrjäytyä?

Toimintakeskus mahdollistaa muutoksen   KHY.n Tampereen toiminta­keskus on erikoistunut rikok­sentekijöiden uusintarikollisuuden ja syrjäytymiskierteen katkaisuun. Lajissaan se on ainoa Suomessa. Toiminta­keskuksen tehtävänä on mah­dollistaa rikoksentekijöiden elämäntavan muutos. Tässä mielessä toimintakeskukseen tulijoille tarjotaan mahdolli­suus rakentaa tulevaisuuteen koulutuksellisia ja työllisty­miseen tähtääviä uria, kehittää arjen taitoja ja sosiaalisia valmiuksia sekä edetä yhteis­kunnan marginaalista itsenäi­seksi toimijaksi ns. normaa­lisuuden piirissä.   […]

Rikollisuus sosiaalisena ongelmana

Saatesanat    Tämän oheisen esityksen, ”Rikollisuus sosiaalisena ongelmana”, olen aikoinani tehnyt Tampereen yliopistossa sosiaalityön pätevöitymiskoulutuksen opintojeni eräänä opinnäytetyönä vuonna 1985.  Se liittyi koulutuksen osioon, jossa käsiteltiin sosiaalisia ongelmia.  Valitsin itselleni aiheen, joka oli lähellä silloista työtäni Kriminaalihuollon Tampereen työleirillä.    Ajan hammas on osaksi purrut tekstiä,  mutta enimmäkseen se kuvaa tilannetta tänäkin päivänä.  Toivon, että […]